imageTuloy po kayo

Ang opisina ng AMDA International Medical Information Center

image

imageJapanese imageEnglish imageChinese imageThai image
imagePortuguese imageSpanish imageKorean image

Inilathala : Oktubre 13, 1999. Huling Pagbabago : Oktubre 21, 2010

image

Ang opisina ng AMDA International Medical Information Center ay itinatag noong1991. Layunin ng opisinang ito ang makapagbigay ng impormasyon sa mga dayuhan tungkol sa sistema ng panggagamot dito sa bansang Hapon, upang sila ay mabigyan ng serbisyong katulad ng serbisyong natatanggap ng mga Hapones. Ang AMDA ay binubuo ng mga tauhang may sapat na kaalaman tungkol sa sistema ng panggagamot sa bansang Hapon at ng mga interpreters.

  • Libreng impormasyong medikal
    - Pagpapakilala sa mga pagamutan at sa mga manggagamot.
    - Pagpapaliwanag tungkol sa sistema ng panggagamot sa bansang Hapon.
  • Oras ng serbisyo (sa Filipino)
    Sentro ng Tokyo 03-5285-8088 Miyerkules 13:00 - 17:00

Ang AMDA Instutusyon ng internasyonal na Medikal na Inpormasyon ay sumusunod sa batas na pangalagaan at proteksyunan ang pang pribado ng mga kumu konsulta.

 

Tokyo Center

Ipadala sa direksiyon

160-0021
Shinjuku Kabuki-cho
Yubinkyoku Dome,
Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan

Tel

opisina : 03-5285-8086

sang-gunian : 03-5285-8088

Fax

03-5285-8087

Kansai Center

Ipadala sa direksiyon

552-0021
Osaka Chikko Yubinkyoku Dome,
Minato-ku,
Osaka-shi, Japan

Tel

06-4395-0555

Fax

06-4395-0554

E-mail

amdack@nifty.com

Opisina Machida Center

Ipadala sa direksiyon

194-0003
1546-2, Ogawa, Machida-shi,
Tokyo, Japan

Tel

042-799-3759

cautionHindi po kami tumatangap ng sang-guni sa pamamagitan ng Internet.